بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس
امور سهامداران

ترکیب سهامداران عمده شرکت بیمه اتکائی امین

بیمه ایران

شركت سهامی بیمه ایران

بیمه آسیا

شركت بیمه آسیا (سهامی عام)

بیمه البرز

شركت بیمه البرز (سهامی عام)

توسعه کسب و کار سبا

شركت توسعه كسب وكار سبا (سهامی خاص)

بیمه دانا

شركت بیمه دانا (سهامی عام)

شركت گروه مالی صبا تامین

شركت گروه مالی صبا تامین (سهامی عام)

بیمه ایران معین

شركت بیمه ایران معین (سهامی خاص)