بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس
درباره ما

معرفی شرکت بیمه اتکائی امین

شرکت بیمه اتکایی امین به‌ عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی خصوصی کشور بر اساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در تاریخ 82/04/11 تحت شماره ۱۶۷۲ در واحد ثبت شرکت‌های کیش به ثبت رساند و پروانه فعالیت خود را نیز در تاریخ 83/02/12 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نمود. این شرکت به مجرد تاسیس با استقبال شرکت‌های بیمه ایرانی شامل شرکت‌های با سابقۀ دولتی و شرکت‌های تازه تاسیس خصوصی مواجه شد و به‌ویژه مورد حمایت بیمۀ مرکزی قرار گرفت.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: ۱- قبول بیمه نامه های اتکائی و اتکائی مجدد، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی ۲- تأسیس، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکائی داخلی و خارجی ۳- تحصیل پوشش بیمه اتکائی حمایتی در رابطه با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده ۴- سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ۵- عرضه خدمات جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکائی ۶- مبادرت به انجام کلیه اقدامات و معاملات ضروری برای موارد فوق

شرکت بیمه اتکایی امین در همه رشته های بیمه اعم از اموال، اشخاص و مسئولیت، فعالیت دارد و در طرح های بزرگ نفتی و صنعتی و قراردادهای اتکایی  منعقد شده با بیمه گران بین المللی، به تناسب توان مالی خود مشارکت نموده و تعهد دارد.

انگیزه تاسیس: در پی تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی در سال ۱۳۸۰، شرایط لازم برای حضور گسترده شرکت‌های بیمه خصوصی در صنعت بیمه فراهم شد. از آن زمان شاهد افزایش تعداد درخور توجه درخواست جهت تاسیس شرکت‌های بیمه مستقیم خصوصی و همچنین افزایش و گسترش خدمات بیمه‌ای بوده ایم، که این امر همواره نیاز به پوشش های بیمه اتکایی را افزایش داده است.

بر همین اساس، وجود یک شرکت بیمه اتکایی توانمند در سطح ملی و منطقه‌ای که پاسخگوی نیازهای اتکایی شرکت‌های بیمه مستقیم داخلی باشد و تعامل با بازارهای بیمه بین المللی را برای توسعه بازار بیمه ایران به ارمغان آورد، ضروری به نظر می رسید. در پاسخ به چنین ضرورتی و تامین نیاز بازار در این زمینه و همچنین به منظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای مشارکت هر چه بیشتر ملی و مردمی در عرصه فعالیت‌های مثمرثمر اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۳۸۲، تعدادی از گروه های مالی و فعالان بیمه ای و اقتصادی بر آن شدند تا برای پشتیبانی از شرکت‌های بیمه مستقیم و پاسخگویی به نیازها و تقاضای روزافزون صنعت بیمه به پوشش‌های اتکایی، شرکت بیمه اتکایی امین را تاسیس نمایند.

بیمه اتکائی امین
همت سرمایه
+
مشتمری فعال
+
پروژه ملی
+
سابقه فعالیت
+