بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس
بیمه اتکائی چیست؟

بازار داخلی بیمه اتکائی

با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر ، وضعیت بازار بیمه بالاخص بیمه اتکائی در ایران بسیار متفاوت از سالهای گذشته بوده و صنعت بیمه در بخش اتکائی در حال تجربه کردن دوران خاصی میباشد .
از عمده تغییراتی که در سالهای گذشته در صنعت بیمه رخ داده و تاثیر مستقیم بر فعالیتهای اتکائی داشته است میتوان به بالا رفتن سرمایه شرکتهای بیمه مستقیم اشاره نمود. طی این فرایند سرمایه شرکتهای بیمه مستقیم به صورت روز افزون در حال افزایش و متعاقباً نیاز به اخذ پوششهای اتکائی رو به کاهش میباشد . از طرفی به دلیل وجود تحریمهای اقتصادی و به ویژه در بخش بیمه، شرکتهای بیمه مستقیم همواره درحال اخذ مجوز قبولی اتکائی میباشند .
در حال حاضر از ۲۵ شرکت فعال در صنعت بیمه ۱۳ شرکت مجاز به قبولی اتکائی میباشند که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با بالاترین ظرفیت قبولی اتکائی چهاردهمین عضو این مجموعه به حساب می آید.
این مهم باعث تشدید رقابت بین شرکتها برای کسب پرتفوی بیشتر میگردد. در این میان شرکتهای بیمه مستقیم با مجوز قبولی اتکائی جذب فرایند معامله به مثل یا Reciprocity نیز میگردند که خود فضای رقابت را برای شرکتهای بیمه اتکائی مانند بیمه اتکائی امین تنگ تر نیز مینماید. گذشته از این با آزاد سازی تعرفه های حق بیمه که انتقادات زیادی نیز به آن وارد میباشد شرکتهای بیمه در جهت کسب حق بیمه در رقابت برای صدور بیمه نامه های مختلف اقدام به پائین آوردن نرخ بیمه نامه های صدوری خود مینمایند که در نهایت باعث میگردد که قراردادهای اتکائی نیز حق بیمه کمتری در قبال تعهدات قبول شده نصیب شرکتهای بیمه اتکائی نماید.
گاه این رقابتها در زمینه کاهش نرخ حق بیمه به صورت غیر فنی صورت میپذیرد . از این گذشته در بعضی از بیمه نامه های پیشنهادی به شرکتهای بیمه اتکائی شاهد حذف یا تغییراتی در شرایط و مفاد قرارداد بیمه نیز میباشیم که بعضاً مغایر با اصول بیمه گری و ناشی از بیمه گزار سالاری مفرطی است که در حال حاضر در بازار بیمه داخلی پدیدار شده است لذا با این تغییرات در پرداخت خسارتهای احتمالی نیز شرکتهای بیمه و بیمه اتکائی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
موضوع دیگری که در رابطه با نقش شرکتهای بیمه اتکائی در بازار داخلی میتوان به آن پرداخت میزان ظرفیت قبولی اتکائی و میزان ظرفیت نگهداری ریسک شرکتهای بیمه می باشد. این شاخص که منبعث از میزان سرمایه و اندوخته های قانونی به استثناء ذخیره خسارت معوق میباشد برای شرکتهای بیمه با سرمایه بالا ظرفیت بالاتری را به ارمغان خواهد آورد .
در سال ۹۲ میزان ظرفیت قبولی اتکائی در هر ریسک واحد در بین شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی مجموعاً ۱۴،۶۹۸،۲۴۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشدکه شرکت بیمه اتکائی امین با ظرفیت ۱۷۸،۵۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی خود در حدود ۱ درصد ظرفیت کل بازار را در اختیار دارد.
که این ظرفیت با وجود افزایش اندوخته های قانونی به دلیل افزایش سرمایه دیگر شرکتها و نیز اضافه شدن شرکتهای دیگر به گروه بیمه گران اتکائی سهم بیمه اتکائی امین در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.